Πιλοτική Λειτουργία

12ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO <<ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ>> 1-2 ΙOYΛΙΟΥ.

Αναρτήθηκε στις 28/06/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

H Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας & Δημοσιογράφων Τ.Α.Δ. σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγίστης, θα συνδιοργανώσει το 12ο  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 1-3 ΙOYΛΙΟΥ στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μεγίστης.

Σκοπός του Συνεδρίου  είναι αναπτυχθούν επιστημονικές  ανακοινώσεις  για να συμβάλουν στην επιστημονική βιβλιογραφία, αλλά παράλληλα να δημιουργηθεί  μία γέφυρα επικοινωνίας, ένας διάλογος με τους τοπικούς φορείς, παράγοντες του Τουρισμού  που θα προωθήσουν την τουριστική  ανάπτυξη της περιοχής.

Συγκεκριμένα   οι ενότητες  που θα αναπτυχθούν είναι οι παρακάτω

Α. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  της  περιοχής  με έμφαση  στη γεωγραφική   και πολιτική θέση του νησιού.

Β   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  και   το  ΜΕΛΛΟΝ  ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

[Ρόλος των ΜΜΕ, Νέων Τεχνολογιών και Μέσων  Κοινωνικής Δικτύωσης, για  την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

Γ .  ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ   ΚΑΙ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  που αναπτύσσονται και οι προοπτικές .