Πιλοτική Λειτουργία

Εστίαση

Εστιατόρια

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49138

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49289

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49335

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49019

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49363

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49370

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49282

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49224

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 694 430 7348

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49206

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49194

Καφέ Μπαρ

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 698 423 9756

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49315

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 694 315 3297

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49249

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49324

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49257

Διεύθυνση: Καστελλόριζο

Τηλέφωνο:  +30 22460 49509