Πιλοτική Λειτουργία

Αντιδήμαρχοι

Αμύγδαλος Στρατής –Μιχαήλ του Κωνσταντίνου

Ασβέστης Νικόλαος του Δημητρίου

Αχλαδιώτης Δημήτριος του Αναστασίου