Πιλοτική Λειτουργία

Δήμαρχος

Σελίδα υπό διαμόρφωση

Ο νέος Δήμαρχος του Δήμου Μεγίστης Καστελλόριζου είναι ο Ασβέστης Νικόλαος.