Πιλοτική Λειτουργία

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Αστυνομία/Άμεση Δράση: 100, Α.Τ Μεγίστης: +30 22460 49333

Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166

Πληροφορίες Διεθνών Κλήσεων: 139

Αεροδρόμιο: +30 22460 49250

Αρτοποιείο/Ζαχαροπλαστείο: +30 22460 49363

Ιατρικό Κέντρο: +30 22460 49267

Λιμεναρχείο: +30 22460 49270

Μουσείο: +30 22460 49283

Πρακτορείο Ταξιδιών: +30 22460 49356

Πρατήριο Βενζίνης: +30 694 265 0940

Νηπιαγωγείο: +30 22460 49222

Δημοτικό Σχολείο: +30 22460 49222

Γυμνάσιο/Λύκειο Σχολείο: +30 22460 49254

Ταξί: +30 693 873 9178

Τελωνείο: +30 22460 49009

Τράπεζα (με ΑΤΜ): +30 22460 48901

Φαρμακείο: +30 22460 49119

Διοικητικές Υπηρεσίες/Γραφείο Δημάρχου: +30 22460 49269

E-mail: [email protected]

Οικονομικές Υπηρεσίες: +30 22460 49227