Πιλοτική Λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκε στις 1/12/2020, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΤΡΙΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους Δημότες Μεγίστης ότι, σύμφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 18/2020, ΥΕΚ Β΄ 1752, 7/5/2020 και το κοινό χρονοδιάγραμμα της ΕΡΣ και της Digea, στις, 11/12/2020 η εταιρεία DIGEA θα προχωρήσει τη μετάβαση στις τελικές, διεθνώς κατοχυρωμένες, συχνότητες εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών στο Καστελλόριζο.
Όσοι κάτοικοι λαμβάνουν επίγειο ψηφιακό σήμα, θα χρειαστεί στις 11 Δεκεμβρίου 2020 να επανασυντονίσουν το δέκτη τους (τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή), καθώς πλέον το τηλεοπτικό πρόγραμμα θα μεταδίδεται σε νέες συχνότητες.
Διαφορετικά, θα χάσουν όλα τα κανάλια και θα βλέπουν μαύρο στις οθόνες τους. Να επισημάνουμε ότι δεν χρειάζεται οι τηλεθεατές να προβούν στην αγορά νέου εξοπλισμού.

Βήματα συντονισμού/επανασυντονισμού:

Για την πραγματοποίηση του συντονισµού ο τηλεθεατής χρειάζεται:
(1) να μεταβεί στο μενού του δέκτη του,
(2) να επιλέξει «Εγκατάσταση» ή «Ρυθμίσεις » (ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και διαφορετικές διατυπώσεις ανάλογα τον δέκτη),
(3α) εάν επιλέξει αυτόµατο συντονισμό, όπου δέκτης αναζητά και αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα προγράμματα,
(3β) εάν επιλέξει χειροκίνητο συντονισμό, ο δέκτης αποθηκεύει στη μνήμη τα προγράμματα συγκεκριμένης συχνότητας,
(4) στο τέλος της αναζήτησης πατάει ΟΚ/ ΝΑΙ
(5) επιλέγετε έξοδο (exit) ώστε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε
Για περισσότερες πληροφορίες για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας που εκπέμπονται μέσω της DIGEA, οι κάτοικοι μπορούν να απευθύνονται στην 131893, γραμμή εξυπηρέτησης τηλεθεατών: 217 77 70 100 (αστική χρέωση) .