Πιλοτική Λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΣΟΧ 2)

Αναρτήθηκε στις 31/08/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις