Πιλοτική Λειτουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2023

Αναρτήθηκε στις 22/08/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Επισυναπτόμενα