Πιλοτική Λειτουργία

Ανοικτή συζήτηση με θέμα την αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών των οφθαλμών, Σάββατο 29.10.2022 στις 15:00.

Αναρτήθηκε στις 25/10/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις