Πιλοτική Λειτουργία

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΟΡΘΗ)

Αναρτήθηκε στις 15/01/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Επισυναπτόμενα