Πιλοτική Λειτουργία

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας-ΚΛΙΜΑΚΑ

Αναρτήθηκε στις 2/12/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης της άνοιας και της νοητικής έκπτωσης στον γενικό πληθυσμό, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας-ΚΛΙΜΑΚΑ διοργανώνει προληπτικό έλεγχο μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών σε άτομα άνω των 50 ετών, μέσω της εφαρμογής ειδικών δοκιμασιών (τεστ).

Η διεξαγωγή του προληπτικού ελέγχου μνήμης θα πραγματοποιηθεί τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

  • Πέμπτη 2/09/2021 και ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00
  • Παρασκευή 3/09/2021 και ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00

Όλες οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας- ΚΛΙΜΑΚΑ είναι δωρεάν. Η ΚΜΨΥ ΝΑ Κυκλάδων λειτουργεί από την ΚΛΙΜΑΚΑ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΚΛΙΜΑΚΑ

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης

Τηλ. 22460-49122

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 4 και 7 παρ. 1 του Ν.2716/1999 και χρηματοδοτούμενη από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό. Για την ίδρυση και λειτουργία αυτής έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.ΙΙ. 111205/28-2-2003 και η υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π 16424/23-3-2010 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας αντίστοιχα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3418/ΦΕΚ Α 287/28-11-2005: «Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς.»