Πιλοτική Λειτουργία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων τετράμηνης (4μηνης) κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για δράσεις Πυροπροστασίας

Αναρτήθηκε στις 24/06/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Επισυναπτόμενα