Πιλοτική Λειτουργία

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 15/01/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις