Πιλοτική Λειτουργία

Σύσκεψη-συζήτηση εργασίας με θέμα :«Αειφόρος Ανάπτυξη του Δήμου Μεγίστης με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορικής» στο Καστελλόριζο.

Αναρτήθηκε στις 16/09/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων , στις 12.09.2022, Σύσκεψη-συζήτηση εργασίας με θέμα :«Αειφόρος Ανάπτυξη του Δήμου Μεγίστης με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορικής», στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου (ΑΕΙ) «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με τη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας (Α.Π.ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2976/17.06.2021) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Τομέα προτεραιότητας Πολιτισμός – Τουρισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες με συντονιστή το ΕΜΠ, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ & Μέλος ΔΕ ΤΕΕ κα Αντωνία Μοροπούλου σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον Πρόεδρο του Π.Τ. ΤΕΕ Δωδεκανήσου κο Αντώνιο Γιαννικουρή και τον Δήμαρχο Μεγίστης κο Γεώργιο Σαμψάκο, τον γ.γ. του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κο. Ξιφαρά Ιωάννη, Εκπροσώπων της Κυβέρνησης και της Βουλής καθώς και τοπικών φορέων.

Αειφόρος Ανάπτυξη του Δήμου Μεγίστης (12.09.2022) Βίντεο Εκδήλωσης https://www.youtube.com/watch?v=-F9Iz2mpCu8&ab_channel=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AE%CF%82